TÜSİAD Cumhuriyet Gazetesi’ne Yönelik Operasyonla İlgili Sitesinden Bir Basın Açıklaması Yayımladı

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyona ilişkin açıklamasında, “Medya kurumları ve basın mensupları terörle mücadele kanunu ile ilişkilendirilerek gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır” diyerek tutuklamaların “medya kurumlarının çoğulcu demokraside yüklenmesi gereken görevi zayıflatan” bir örnek olduğu açıklamasını yaptı.

TÜSİAD’ın, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik operasyona ilişkin açıklamasının tam metni şöyle:

“Hukuk devletinde hiçbir kurum ve kişi yasal herhangi bir denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verebilir olmalıdır. Diğer yandan, basın dünyasının terörle bu denli yoğun olarak ilişkilendirilmesi, üzerinde durulması gereken kamusal bir sorundur. Bu sorun medya kurumlarının çoğulcu demokraside yüklenmesi gereken görevi zayıflatmaktadır. Bunun son halkası ise basın tarihimizin en köklü kuruluşlarından biri olan Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik bugün başlatılan operasyon olmuştur. Çok sesli toplum, korunması ve geliştirilmesi gereken siyasi ve ekonomik bir güç kaynağıdır. Bu zorlu dönemde gerek iç istikrar gerekse uluslararası rekabet gücü açısından medya dâhil tüm özgürlük alanları ulusal çıkarlarımız açısından esastır.”

Kaynak: http://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/9015-tusiad-basin-aciklamasi-31-ekim-2016TÜSİAD Cumhuriyet Gazetesi’ne Yönelik Operasyonla İlgili Sitesinden Bir Basın Açıklaması Yayımladı was originally published in 140journos Haberleri on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.